Увійти

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 • КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «ІНВАСПОРТ»

 • КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «ІНВАСПОРТ»

 • 1
 • 2

Про Центр

 

Київський міський центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» - комунальний заклад в столиці який займається розвитком фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, надає послуги з фізкультурно-спортивної реабілітації та координує  роботу ДЮСШІ, спортивних клубів, комунальних закладів та громадських організацій - осіб з інвалідністю.

Київський міський центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт”  створений наказом Управління по фізичній культурі та спорту Київської міської державної адміністрації від 24.01.1994 №26 «Про створення Київського міського центру інвалідного спорту «Інваспорт»,  відповідно до спільної постанови Міністерства України у справах молоді і спорту, Федерації професійних спілок України, Національного комітету (Федерації) спорту осіб з інвалідністю України від 14.01.93  № 29/п-2/6 „ Про створення Українського та обласних центрів інвалідного спорту”.

Основними завданнями Центру є:

 • Організація та проведення навчально-тренувальної роботи, спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, фізкультурно-спортивних та реабілітаційних заходів серед осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку та різних вікових груп
 • Сприяння у створенні умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до фізкультурно-спортивних споруд, створенню та діяльності районних центрів з фізичної реабілітації і спорту, спортивних клубів осіб з інвалідністю, спортивних федерацій спортсменів з інвалідністю з нозологій, інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості серед осіб з інвалідністю у м. Києві.  
 • Центр є спеціалізованим закладом, який забезпечує розвиток фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю на місцевому рівні та проводить відповідні заходи з фізичної культури і спорту спортсменів інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.
 • Центр спрямовує та координує роботу районних у місті Києві центрів з фізкультурно-спортивної реабілітації, дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю і спеціалізованої дитячо-юнацької школи для осіб з інвалідністю параолімпійського та дефлімпійського резерву.
 • Центр під час провадження своєї діяльності співпрацює з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, Національним комітетом спорту осіб з інвалідністю України, спортивними федераціями осіб з інвалідністю України, спортивними федераціями осіб з інвалідністю з нозологій, їх спілками та осередками на місцях.

СТРУКТУРА

 

Орєхов Олег Борисович

Пчелін Сергій Вікторович 

Начальник КМЦ з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"

 

 

 Основні завдання та обов'язки начальника Центру:

 • Здійснює керівництво діяльністю Центру, організовує його роботу і персонально відповідає за виконання покладених на Центр завдань перед Департаментом.
 • Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами громадського самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України та Положення про Центр. 
 • Бере участь у здійсненні заходів з виконання державних, регіональних, місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту.
 • Відповідає за організацію та проведення заходів, передбачених календарним планом спортивних заходів України серед спортсменів з інвалідністю, за дорученням Українського центру з фізичної культури і спорту людей з інвалідністю «Інваспорт».
 • Організовує роботу з підготовки спортсменів з інвалідністю м. Києва, в тому числі за участю дитячо-юнацьких спортивних шкіл осіб з інвалідністю та спеціальних дитячо-юнацьких шкіл дітей з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, бере участь в організації навчально-тренувального процесу.

 

Бухгалтерська служба

  Калеганова Альона Вікторівна

Основні завдання та функції відділу:

 • Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Центру та складання звітності.
 • Відображення достовірної та у повному обсязі інформації  про господарські  операції і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
 • Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при отприманні бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних   зобов'язань,   достовірного   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності                  . 

 

 

Відділ фізкультурно-спортивної роботи

 Денисенко Сергій Вікторович 

  

Основні завдання та функції відділу:

 • Організовує та проводить заходи передбачені Календарним планом спортивних змагань, масових заходів з видів спорту осіб з інвалідністю м. Києва.
 • Вирішує питання розвитку фізичної культури і спорту серед спортсменів різних нозологій з відділами міських і районних державних адміністрацій за погодженням з керівництвом Центру.
 • Співпрацює з міськими спортивними організаціями серед спортсменів з інвалідністю (осередком спортивної федерації, спортивними клубами, громадським активом), дитячо-юнацькими спортивними школами осіб з інвалідністю.

 

 

 

 

Відділ організаційної роботи

 

Маслова Людмила Дмитрівна

 

 

Корсун Ірина Василівна

  

 

Основні завдання та функції відділу:

 • Здійснює організаційне забезпечення діяльності Центру та координацію діяльності його підрозділів.
 • Забезпечує моніторинг та закупівлю товарно-матеріальних цінностей для проведення змагань на рівні міста та Всеукраїнських змагань в яких приймають участь  особи з інвалідністю.
 • Проводить процедуру закупівлі спортивної форми та інвентаря для проведення змагань на рівні міста та Всеукраїнських змагань в яких приймають участь окремі особи з інвалідністю, спортсмени з інвалідністю та команди міста Києва відповідно до Календарного плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів спортсменів з інвалідністю м. Києва.
 • Готує документацію для проведення закупівель через систему ПРОЗОРО в тому числі тендерну документацію.
 • Забезпечує підготовку проектів наказів начальника Центру та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу,готує до них аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали.
 • Забезпечує реєстрацію вхідної та вихідної документації, готує відповіді на листи, запити, звернення громадян, що надходять до Центру.
 • Організовує ведення діловодства Центру.
 • Веде претензійну та позовну роботу в Центрі.
 • Готує відповіді на претензії,  інші запити, що надходять до Центру та потребують юридичного супроводу.
 • Бере участь в організації спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів спортсменів з інвалідністю міста Києва.

 

Відділ оздоровчо-реабілітаційної роботи

Кривуша Віктор Іванович  

  

 

Основні завдання та функції відділу:

 • Проводить організаційну роботу щодо оздоровлення та реабілітації серед осіб з інвалідністю, спортсменів з інвалідністю міста Києва передбачені Календарним планом спортивних змагань, масових заходів з видів спорту осіб з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації м. Києва.
 • Здійснює методичне забезпечення та психологічний супровід навчально-тренувальної роботи осіб з інвалідністю.
 • Проводить обстеження та визначення функціонального стану та рівня фізичного розвитку осіб з інвалідністю.
 • Здійснює прийом документів у осіб з інвалідністю різних нозологій та вікових груп, які претендують на оздоровлення та фізкультурно-спортивну реабілітацію.
 • Формує електроні списки всіх претендентів на оздоровлення та фізкультурно-спортивну реабілітацію.
 • Забезпечує інформаційно-пропагандистську складову діяльність Центру шляхом інформування громадськості через інтернет.

 

Адміністративно-господарський відділ

 

Маслова Людмила Дмитрівна

 

 

Товстенко Андрій Миколайович   

  

 

Основні завдання та функції відділу:

 • Забезпечення санітарно-гігієнічного стану території і внутрішніх площ приміщення Центру та комплексного спортивного майданчика.
 • Утримання систем: тепло-, електро-, водопостачання, каналізації у технічно справному стані.
 • Забезпечення надійної, економічної і безпечної роботи енерго- та електроустаткування.
 • Організація контролю за раціональним використанням ресурсів в Центрі та комплексного спортивного майданчика.
 • Організація контролю і забезпечення протипожежного стану приміщень Центру та майданчику.
 • Матеріально-технічне забезпечення відділів.
 • Зберігання та облік товарно-матеріальних цінностей.
 • Забезпечення автотранспортного обслуговування працівників Центру для виконання службових повноважень.

 

Спортнивний майданчик

Київської міської ради (КМДА) та Головного управління по фізичної культури та спорту, КМЦ «Інваспорт» передано в експлуатацію спортивний майданчик по вул. Овруцькій 27.
На комплексному спортивному майданчику проводяться спортивні заняття з ігрових видів спорту за участі спортсменів з інвалідністю Дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю.

 

Мапа проїзду 

Календар подій

Детальніше:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наші контакти

 

 (044) 293-20-43 - спортивний відділ

 (044) 293-20-40 - відділ кадрів

050 547-78-89

 (044) 293-20-33 - організаційний відділ

 (044) 293-20-30 - бухгалтерія

mailinvasportkiev@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

Додати новину

Партнери

 • Simple Item 18

  Simple Item 18

 • НСК "Олимпийский"
 • Simple Item 16

  Simple Item 16